Het is bijna zover! Jij en je kind maken zich klaar voor een nieuw hoofdstuk in de kleuterschool. Spannend!

Vanaf 2,5 jaar kan je kind bij ons terecht in de instapklas van de kleuterschool. Daar leert het in eerste instantie op een leuke manier omgaan met andere kleuters in een veilige schoolomgeving. Daarnaast leert het de structuur van een schooldag kennen en zorgen we ervoor dat je kind zich goed voelt op school.

Hieronder vind je meer informatie over hoe oud je kind moet zijn en over de instapmomenten. 

Het is belangrijk dat je het eigen ontwikkelingstempo van je kind respecteert. Voor je kind naar de instapklas gaat, moet het al over enkele vaardigheden beschikken: 

  • Kan je kind zich al enigszins verstaanbaar maken? 
  • Kan je kind al een paar uur zonder zijn ouders zijn?
  • Weet je kind wanneer het honger of dorst heeft?
  • Geeft je kind op tijd aan dat het naar het toilet moet?

In september van het jaar waarin je kind 3 wordt, mag het naar de eerste kleuterklas. In een speelse en warme omgeving krijgt je kind alle kansen om zich te ontplooien. Elk kind moet verplicht naar school vanaf dat het 6 jaar wordt. Bij de overgang naar de lagere school is er een taalscreening. Kinderen met een te grote taalachterstand kunnen verplicht worden om een taalbad te krijgen.

Er zijn 7 momenten waarop je kind in de kleuterschool mag starten: de eerste schooldag van het schooljaar, de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, de eerste schooldag na 1 februari of de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

De instapdatum berekenen voor je kleuter? Dat kan makkelijk via deze tool. Je geeft de geboortedatum in en krijgt de eerst mogelijke instapdatum in het kleuteronderwijs.

Voor kinderen die al 3 jaar zijn gelden bovenstaande instapmomenten niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Net zoals goede voeding is ook voldoende slaap een basisbehoefte bij kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool gaan. De allerkleinsten hebben 's middags dan ook vaak nog behoefte aan slaap. Uit onderzoek van de Amerikaanse University of Colorado blijkt bovendien dat kleuters tussen 2 en 3 jaar meer last van stress hebben en ongelukkiger zijn als ze geen middagdutje kunnen doen. Onze scholen hebben tijd en ruimte om kleuters rust te geven, zodat ze er daarna weer tegenaan kunnen gaan.