94 vestiging(en) gevonden in 72 scholen
 • stedelijk basis

  Troeven

  • werking volgens Daltonprincipes: vrijheid en verantwoordelijkheid , zelfstandigheid, samenwerken
  • aandacht voor groepsvorming
  • oog voor persoonlijk welbevinden 
  • actieve leerlingenraad
  • enthousiaste oudervereniging 
 • stedelijk basis

  Troeven

  • goed gevoel bij leerlingen voorop
  • samen leven is samen leren
  • kansen voor elk kind: intensief taalaanbod en uitgebreide zorgwerking
  • zelfstandig leren werken van klein tot groot
  • een ruime speelplaats met uitgebreid spelmateriaal
 • stedelijk basis

  Troeven

  • transparante communicatie met ouders en leerlingen
  • kleuters op aparte locatie met unieke stadstuin
  • ruim en gevarieerd aanbod naschoolse activiteiten
  • kinderen van de lagere school zitten 2 jaar bij dezelfde leerkracht
  • vlot bereikbaar en alles vlakbij
 • stedelijk basis

  Troeven

  • groene omgeving
  • familiale sfeer
  • Daltononderwijs met nadruk op zelfsturing en reflectie
  • sterk samenwerken
  • ruime inspraak leerlingen en ouders
  • muziekschool, circus en turnkring na school
 • stedelijk basis

  Troeven

  • kleine buurtschool op de grens van Berchem en Antwerpse Zuid
  • oog voor het welbevinden en de eigenheid van je kind
  • veel beweegruimte en gezellige speelplaatsen
  • inzet op zelfstandigheid en samenwerking
  • actief leren buiten de school
  • sportieve en culturele naschoolse activiteiten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Sterke zorgwerking
  • Extra aandacht voor taal en lezen
  • We zetten in op digitale geletterdheid en mediawijheid
  • Mooie, vernieuwde groene speelplaats
  • We streven naar een sterk zwembeleid
  • Mogelijkheid tot middagdutje voor de allerkleinsten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • gezellig gebouw met groene speelplaats
  • gezonde school
  • leerkrachten in teams per leerjaar
  • muzische vorming door leerkracht uit de Academie
  • sport, dans, muziek en basket
  • middagslaapje voor peuters mogelijk
  • voor- en nabewaking van 7 tot 18 uur
 • stedelijk basis

  Troeven

  • licht en ruim gebouw
  • leren via spel en beweging 
  • zeer ruime speelplaats
  • nadruk op lezen 
  • sterke leerlingenraad 
  • voor- en nabewaking van 7 tot 18 uur 
  • middagslaapje mogelijk 
  • goed bereikbaar met openbaar vervoer 
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Ons uitdagend leerklimaat zorgt voor een stevige cognitieve basis
  • Het welbevinden van elk kind zien wij als de motor van het leren
  • Via de Talentenarchipel prikkelen en ontwikkelen we de talenten van elk kind
  • We bieden een rijk naschools aanbod op zowel kunstzinnig als sportief vlak
  • Onze school ademt een passie voor taal
  • Een gedreven oudervereniging die de schoolwerking versterkt en ouders actief verbindt
  • Een mooi historisch gebouw dat de fantasie van kinderen prikkelt
  • Mogelijkheid tot kleuterrusten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Warme school met aandacht voor ieders eigenheid en talent
  • Hoeken- en contractwerk in de klas
  • Oog voor taalontwikkeling, muzische vaardigheden, creativiteit en culturele activiteiten
  • Participatie via het babbeluur
  • Sterk (zorg)team en co-teaching
 • stedelijk basis

  Troeven

  • warme en geborgen sfeer 
  • focus op taal en lezen  
  • sociale vaardigheden zijn belangrijk
  • waakzaam voor de noden en behoeften van leerlingen en ouders
  • regelmatig op uitstap; ervaren doet onthouden
  • kleinschalige school met een warme en geborgen sfeer
  • opvang vanaf 7 uur en na school tot 18.30 uur
 • stedelijk basis

  Troeven

  • authentiek gebouw met huiselijke sfeer 
  • groene speelplaatsen 
  • positieve en respectvolle aanpak 
  • veel aandacht voor leren buiten de schoolmuren 
  • ruime voor- en nabewaking 
  • middagslaapje voor peuters