94 vestiging(en) gevonden in 72 scholen
 • stedelijk basis

  Troeven

  • onderwijs op maat van je kind
  • openheid voor andere thuistalen en culturen
  • krachtig taalbeleid Nederlands
  • sociale vaardigheden in de rugzak van elk kind
  • nadruk op het welbevinden van je kind
  • aandacht voor creativiteit, sport en andere talenten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • nieuw gebouw met groene speelplaats op komst
  • aandacht voor welbevinden en respect
  • les op het niveau van je kind
  • grote ouderbetrokkenheid
  • bib voor leerlingen en ouders
  • slaapplekjes voor peuters
 • stedelijk basis

  Troeven

  • het welzijn van je kind voorop
  • leren op eigen niveau en tempo
  • sterke ouderwerking
  • groene speelplaats
  • focus op taal
  • sport na school, ook voor ouders en buren
 • stedelijk basis

  Troeven

  • nadruk op ontdekken en ondernemen
  • samenwerking tussen klassen: duolezen, peter en meter 
  • focus op digitale vaardigheden 
  • nieuw gebouw met veel ruimte en licht 
  • sterk fietsbeleid 
  • aantrekkelijke speelplaats, terras aan elke kleuterklas 
  • autovrije straat ’s morgens en 's avonds
 • stedelijk basis

  Troeven

  • warme, respectvolle leeromgeving 
  • vertrekken vanuit sterktes 
  • veel beweging en groen 
  • aandacht en engagement voor wereldse thema’s  
  • iedere dag voor- en nabewaking van 7u tot 18u 
  • sportweken in elke vakantie 
 • stedelijk basis

  Troeven

  • een aanbod op maat van elk kind
  • gevarieerde leervormen
  • middagdutje mogelijk voor de jongste kleuters
  • we stimuleren actief leren
  • aandacht voor culturele activiteiten
  • daguitstappen en weekverblijven
  • gerenoveerd schoolgebouw met karakteristieke eigenschappen
 • stedelijk basis

  Troeven

  • grote speelplaats met veel groen 
  • welbevinden en respect voorop  
  • focus op lezen 
  • actieve leerlingenraad en oudervereniging 
  • Baronnekeskoor 
  • samenwerking met cc De Klap
  • autovrije straat ’s morgens en ’s avonds 
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Modern gebouw met veel licht
  • In Park Spoor Noord
  • Focus op zelfbewustzijn, zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Veel sport en creatieve activiteiten na de schooluren
  • Aandacht voor kritisch denken en mediawijsheid
  • Diversiteit in samenleving
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Leerlingen krijgen een brede ontwikkeling
  • We kiezen voor onderwijs op maat
  • Hart voor lezen en cultuur
  • Onze school heeft een oor voor muziek
  • Er is een grote, groene buitenruimte
  • We zetten in op digitaal onderwijs
  • Leerlingen krijgen inspraak in het schoolleven
 • stedelijk basis

  Troeven

  • kleine warme buurtschool         
  • vlak bij park 
  • aandachtige zorg voor elk kind
  • aanbod volgens interesse en talenten
  • milieuvriendelijke school
  • sterke band met ouders 
  • twee bibliotheken
  • extra aandacht voor taal 
 • stedelijk basis

  Troeven

  • ruime, lichte lokalen
  • luchtzuivering in alle klassen
  • drie parken dichtbij
  • verbinding als vertrekpunt
  • sterke band met ouders
  • actieve leerlingenraad
  • fietsschool
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Groene, avontuurlijke speelplaats   
  • Focus op beweging en gezonde voeding  
  • Zwemles van 3e kleuterklas tot 6e leerjaar  
  • Actieve oudervereniging  
  • Dutjes mogelijk voor de jongsten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Leren denken, durven, doen!
  • Verrijkende projecten rond creativiteit, cultuur, techniek, verkeer, gezondheid
  • Aanpak op maat van elk kind en rekening houden met diversiteit
  • Aandacht voor sociale vaardigheden en focus op taal
  • Inspraak voor ouders en leerlingen
 • stedelijk basis

  Troeven

  • Familiale school
  • Zeer recent volledig gerenoveerd gebouw
  • Gericht aanbod met oog voor het kind als individu
  • Oog voor beweging en gezondheid
  • Zachte overgang tussen kleuterklas en 1e leerjaar
  • Oudervereniging en koffiemomenten
 • stedelijk basis

  Troeven

  • grasveld, sportvelden, speeltuintjes
  • moestuin
  • focus op beweging en gezondheid
  • leerlingen sterk betrokken bij het leerproces
  • aandacht voor samenwerken en samenleven
 • stedelijk kleuter

  Troeven

  • modern open gebouw in groene omgeving
  • spelen en leren vanuit sterktes en interesses
  • focus op engagement en sociale vaardigheden
  • warme ontspannen sfeer
  • open communicatie met ouders