Stedelijk basisonderwijs in cijfers

Elke dag ontvangen we met plezier meer dan 25.000 kinderen in één van onze 70 stedelijke kleuter- en lagere scholen. We zijn aanwezig in elke wijk van stad Antwerpen. We vinden het belangrijk dat elk kind in zijn eigen buurt naar school kan. Dichtbij en veilig. Toch legt elke basisschool haar eigen accenten. Sommige scholen volgen een specifieke methodiek zoals Dalton of kiezen voor een muzische aanpak of bewegend leren. Het aanbod is steeds toekomstgericht. Techniek, wetenschappen en digitale media zijn niet meer weg te denken.   

Benieuwd waar de stedelijke basisscholen in jouw buurt voor staan? Raadpleeg de scholenzoeker en vind een school die bij je kind past. Op hun eigen schoolwebsite ontdek je hun sterktes en kom je meer te weten over hun bezoekdagen.

Van kleuter naar lager

Vanaf 2,5 jaar kan je je kind inschrijven in de instapklas van de kleuterschool. Daar komt je kind terecht in een speelse en warme omgeving en kan het geleidelijk wennen aan de structuur van een schooldag en aan zijn klasgenootjes. Onze schoolteams zetten sterk in op het welbevinden van je kind, zodat het zelfvertrouwen krijgt en durft te experimenteren en te leren. Het jaar waarin je kind 3 jaar wordt, gaat het over naar de eerste kleuterklas. Na de kleuterschool stroomt je kind automatisch door naar de lagere school. Onze leraren gaan samen met de kinderen op ontdekkingsreis naar hun talent en interesse. Ook hier begeleiden we elk kind in zijn leerproces en zetten we in op maximale leerwinst.

Extra activiteiten voor en na de schooluren

Heel wat scholen stellen hun deuren buiten de schooluren open voor sport- of creatieve activiteiten zoals yoga, dans, woord... Dat gebeurt in samenwerking met sportorganisaties of academies. Onze scholen organiseren ook voor- en naschoolse opvang. Wil je de exacte uren van de opvang in een school weten? Neem dan een kijkje op de website van die school. Je vindt onze scholen via de scholenzoeker

meisje en jongen in een ton op de speelplaats

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid als inspiratie voor 't leven

Onze scholen brengen de buurt en de wereld naar de school. Ze vormen geen eilandjes in de stad, want de stad is een essentieel onderdeel van de leeromgeving. Onze scholen hechten belang aan kennis, vaardigheden, maar ook aan attitudes, waarden en normen. Je kind leert omgaan met zichzelf, anderen en de wereld en komt zo in contact met diversiteit, democratie, solidariteit, gelijke kansen en meertaligheid. We zetten sterk in op sociale vaardigheden en leren kinderen respectvol omgaan met elkaar. We geven ze een ruime blik op de wereld, klaar voor de volgende stap naar de middelbare school.

Afbeelding

Duurzame scholen

We leren je kind duurzaam om te gaan met onze planeet. Meer dan 80% van onze scholen heeft een milieulabel. Zo kunnen ze het label 'MOS – duurzame scholen, straffe scholen' krijgen, het label 'Ecoschool'... Meer informatie over deze labels vind je op de website: